privacy statement

Bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van bezoekers en deelnemers is een kernwaarde van meSpot. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. meSpot houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie.

De eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hans van Breugel, tel. 06 21444 356. 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt meSpot gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van meSpot op de hoogte te houden. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Inzage en correctie van gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die meSpot over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je deze (laten) aanpassen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jegegevens kun je richten aan privacy@mespot.nl. Op dit e-mail adres kun je ook terecht met vragen over de manier waarop meSpot met je gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van meSpot worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan meSpot haar dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt meSpot ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

andere websites

Op de sites van meSpot staan hyperlinks aan naar andere websites. meSpot kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen

meSpot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van meSpot.