Privacy

De websites www.mespot.nl en www.pbnetwerk.nl zijn een initiatief van Personal Branding Netwerk. Vandaar dat het privacybeleid van Personal Branding Netwerk hier van toepassing is.

Personal Branding Netwerk is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Personal Branding etwerk houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hans van Breugel, tel. 06 21444 356. 

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Personal Branding Netwerk gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Personal Branding Netwerk op de hoogte te houden. Uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Personal Branding Netwerk over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan privacy@pbnetwerk.nl. Op dit e-mail adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Personal Branding Netwerk met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Personal Branding Netwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Personal Branding Netwerk haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maakt Personal Branding Netwerk ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Personal Branding Netwerk en andere websites
Op de sites van Personal Branding Netwerk treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Personal Branding Netwerk kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.  

Wijzigingen
Personal Branding Netwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Personal Branding Netwerk.